Til topp

Markedskommentar

Strømmarkedet i tiden framover

værtyper - ulike illustrasjoner

Mest snøfattige vinter på 70 år
Når vi teller en måned ut i 2017 kan vi konstatere at den typiske norske vinteren glimrer med sitt fravær, og værprognosene for resten av vinteren tyder nå på at det vil være tørt, kaldt og snøfattig. Les vår oppsummering av kraftmarkedet i januar her.

Fasiten for værbildet i Norden gjennom januar måned ble en nedbørsleveranse noe over normalt og en gjennomsnittstemperatur på 1-2 grader over normalt. Dermed ingen stor dramatikk i den hydrologiske utviklingen gjennom perioden, og status for den hydrologiske balansen ble omtrent likt som ved inngangen til måneden, altså et underskudd på rundt 5 TWh sammenlignet med normalt.

Gjennomsnittlig systempris (spot) på Nord Pool ble 30,81 €/MWh for januar. Grunnet kun et par kalde dager denne vintermåneden så holdt spotprisene seg relativt stabile gjennom perioden, og der laveste og høyeste døgnpris ble på hhv. 27,72 og 42,69 €/MWh.

Det finansielle markedet til Nasdaq ble solgt noe ned rett over nyttår, og prisene bunnet deretter ut rundt midten av måneden. En kraftig prisoppgang på månedens to siste dager (endret værbilde; tørrere og kaldere) medførte til at markedet avsluttet med omtrent identiske priser som ved årets oppstart. Det nordiske kraftmarkedet er fortsatt priset godt under kostnaden ved å lage strøm av et standard kullkraftverk (30-35 €/MWh), og analytikerne (bl.a. NENA) anser markedet således som relativt lavt priset. Produktet år 2018 stengte eksempelvis på 23,1 €/MWh den siste handelsdagen i januar, der NENA samtidig oppga sin prisprognose og forventning på 27,2 €/MWh.

Elsertifikatmarkedet stengte på 65 SEK per sertifikat i januar, en nedgang på hele 50 SEK igjennom måneden. Det er gjort flere investeringsbeslutninger på vindkraft i perioden, slik at vi nå mest sannsynlig ender opp med større produksjon enn målsetningen.

av Atle Sørsdal
Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 14. februar 2017