Til topp

Markedskommentar

Strømmarkedet i tiden framover

værtyper - ulike illustrasjoner

Middels vær og stabile priser?
Julinedbøren ser ut til å levere litt over normalt. Statistisk er det en svak sammenheng mellom været i juli og august, og gir dermed ikke grunn til å forvente store avvik i ressurssituasjonen for vannkraft fremover. Våren og forsommeren var preget av godt med ledig plass i vannmagasinene og dermed god kontroll over vannkraftproduksjonen. Den ekstra nedbøren som har kommet i juni og juli har ikke forandret på dette. Samtidig er det heller ikke så lite vann i magasinene at det er grunn til å forvente behov for import av kraft. Unntaket er Nord-Norge der det fortsatt er et stort overskudd av vann og snø. Imidlertid er kapasiteten til å overføre kraften til områdene rundt så begrenset at det ikke har nevneverdig betydning for kraftprisene i resten av Skandinavia.
Fyllingsgraden i magasinene ligger jevnt med normalen og det forventes at den maksimale fyllingsgraden ved inngangen til snøleggingen/vinter i uke 42 også skal være omtrent normal eller litt under. Ettersom økt tilfang av vindkraft har gitt Skandinavia et overskudd på forventet kraftproduksjon, betyr dette at det ser ut til at vi har et eksportbehov, og at skandinaviske kraftpriser vil ligge under tyske priser (som i hovedsak er knyttet opp mot kostnaden på produksjon av kullkraft).

Temperatur
Prognosene for august er temmelig lik prognosen for juli: «Langtidsvarslene fra meteorologene, usikre som de er, signaliserer lavtrykk som kommer inn fra vest og temperaturer rett under normalen. I mangel av kraftige høytrykk som holder luften i ro eller vi får tilført varm luft fra sør, vil temperaturene være preget av luften som følger med lavtrykkene fra Atlanteren. Med stadig tilførsel av ny kjølig luft ser det ut til at temperaturen første del av sommeren vil legge seg svakt under normalen.»
De viktigste direkte effektene av temperaturen om sommeren er på snøsmelting og fordampning. Det er nå forholdsvis små områder med snø, og mengdene er ganske normale. Kraftmagasinene i Sør-Norge har i utgangspunktet plass til smeltevannet, og dermed har temperaturutviklingen mindre betydning for sensommeren i år.

Kull og atomkraft
Utover i august og september skal flere enn normalt av svenske atomkraftverk ha sin årlige vedlikeholdspause. Dette bidrar til at markedet har styrket prisforventningene for denne perioden noe. På den annen side er august ferietid i Tyskland og september er begynnelsen på høsten med økende nedbørsmengder i Norge. Det vil derfor ikke være grunn til å forvente spesielt høye kraftpriser i perioden. Gjennomsnittstemperaturene i perioden er fortsatt så høye at strømforbruket til oppvarming ikke vil ha steget vesentlig.
Kullprisene er forventet å stige noe fram mot vinteren i tråd med økende sesongetterspørsel. Mesteparten av jordens befolkning bor på den nordlige halvkulen. Det antas imidlertid at Kina, som den dominerende aktøren på verdensmarkedet, ser det nåværende kullprisnivået som hensiktsmessig. Disse prisnivåene vil både gi kinesisk vareproduksjon kostnader de kan leve med og innenlandske kinesiske kullprodusenter brukbar lønnsomhet.
Gassproduksjon av kraft er nå litt billigere enn kullkraftproduksjon. Årsaken er delvis CO2-avgiften som har mindre effekt på gasskraft ettersom gass forurenser mindre enn kull, samt at tilbudet av gass på verdensmarkedet er økende. Større endringer i produksjonsmønsteret vil imidlertid medføre store investeringer og vil kunne ta tid.

Prisforventninger
Prisene for sommeren ligger an til å havne på et ganske normalt nivå for sommerpriser. Prisen i kraftmarkedet for august ligger på rundt 27 øre/kWh, en ganske normal sommerpris. Videre fremover mot årsskiftet ser det for tiden ikke ut som om det er noen grunn til at markedet skal flytte seg vekk fra dagens nivå på ca 29 øre/kWh.
Når det gjelder prisene for de nærmeste årene, ser det fortsatt ut som om forskjellen mellom tyske priser og nordiske priser er uforholdsmessig stor. Det er alltids muligheter for mye vind og nedbør, men det virker mer sannsynlig at prisene skal opp noen øre fra dagens priser på ca 24 og 21 øre/kWh.

av Atle Sørsdal
Porteføljeforvalter
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 17. august 2017