Til topp

Visjon og verdier

Vår visjon

Framtidens energiløsninger – for deg og miljøet.

Hafslund driver virksomhet i den tettest befolkede delen av landet, hvor også befolkningsveksten forventes å være størst. I 2040 skal vi levere strøm til 500.000 flere mennesker enn i dag.

Vi vil utvikle strømnettet vårt slik at vi møter framtidens behov, noe som betyr at vi må bygge mer nett, og et smartere nett. De avanserte målerne vi installerer hos våre nettkunder, vil være møtepunktet mellom det smarte strømnettet og kundenes smarte løsninger.

Kundenes forbruksmønster endrer seg, eksempelvis ved utbredelsen av elbiler og nye typer elektriske apparater. Vi vil bidra til at kundene bruker energi på en bedre og mer effektiv måte. Vi skal være kundenes rådgiver og tilby smarte løsninger både for hjem og bedrifter.

Hafslund bidrar til et renere miljø og et bedre globalt klima. Vi bringer fornybar kraft til kundene til erstatning for fossil energi, og vi hjelper strømkundene med å effektivisere sin energibruk.

Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef