Til topp

Utslippsfrie byggeplasser

– husk å melde fra til oss tidlig i planleggingen

Nærmere en tredjedel av alle utslippene fra transport i Oslo kommer fra anleggsmaskiner. Dette er et område som har gått litt under radaren. Oslo kommune vil nå ta et krafttak for å gjøre noe med disse utslippene.

Nye krav

Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger ut kommunale formålsbygg som barnehager og sykehjem, omsorgsboliger, kulturbygg og utrykningsstasjoner. Foretaket er blant Norges største forvaltere med nesten 900.000 m2 fordelt på over 660 eiendommer. De neste årene planlegges investeringer for 3,4 milliarder kroner, og Omsorgsbygg stiller fra 2017 krav som fører til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter. Oslo kommune har mål om utslippsfrie byggeplasser i hele Oslo.

Utslipp

Reduksjon i utslipp fra anleggsplasser gir reduserte klimautslipp, mindre lokal forurensning, mindre støy, og et bedre arbeidsmiljø for de som arbeider på byggeplassen. Den første store helelektriske gravemaskinen som er på 25 tonn, er nå under testing og forventes å være i drift fra sommeren. Flere aktører jobber med å elektrifisere betongpumper, betongbiler, gravemaskiner, traktorer og alle andre typer maskiner som bruker fossilt brensel på byggeplassene.

Mye strøm

Byggeplasser med stor andel elektriske anleggsmaskiner vil kreve mye strøm fra den dagen anleggsarbeidene påbegynnes. På dagens byggeplasser benyttes provisorisk strømforsyning (såkalt provstrøm), som ikke kan levere nok strøm til å elektrifisere større deler av anleggsmaskinene. Før man starter opp en byggeplass med stor andel elektriske anleggsmaskiner må Hafslund Nett ha lagt nødvendige kabler, montert transformatorstasjon og annet nødvendig utstyr tilpasset byggeplassens krav.