Til topp

Utbygging på Vamma

Utbyggingen av Vamma var et av de siste rallaranleggene her i landet

Den kolossale demningen ved Vamma var blant de største som var bygd i Europa.

Største høyde var 38 meter, demningens tykkelse ved bunnen 27 meter og lengden mellom elvebreddene 480 meter.

Bildet er fra anleggstiden i 1914. I 1915 fullførte Hafslund første byggetrinn og satt i drift de to første aggregatene.

De siste rallarne

Utbyggingen av Vamma var et av de siste virkelige rallaranleggene her i landet. I den mest hektiske anleggsperioden var over tusen mann i arbeid.

Mange bodde i anleggsbrakker, mens andre måtte leie seg inn i Askim sentrum. Der kunne de være fem-seks mann om å dele et rom. Det gikk arbeidstog på Vamma-banen morgen og kveld.

Timelønnen var 45-50 øre og arbeidsdagen ti timer, men mange rallare ville heller ha akkord. Innstillingen var nok ofte at det gjaldt å arbeide hardt i en begrenset periode – for så å gi fortjenesten vinger i en enda kortere periode.