Til topp

Samarbeidspartnere og sponsorater

Hafslund ønsker å skape merverdi for begge parter gjennom felles engasjement og utvikling. Våre samarbeidspartnere er derfor relatert til vår virksomhet og gir våre ansatte mulighet til å engasjere seg.

Samarbeidene vi inngår skal kunne bety noe for mange i vår region. De skal skape unike muligheter, ha en tydelig forankring i vår virksomhet og bidra til å bygge intern stolthet.

 • Barn og unge

  Fond for barn og unge

  Gjennom våre fond ønsker vi å støtte barn og unges aktiviteter i deres eget lokalmiljø.

  I flere år har vi samarbeidet med lokalaviser om fondene i Asker og Bærum og på Romerike. Lag og foreninger har flere ganger i året mulighet til å vinne kjærkomne midler. Vinnerne kåres dels av juryen, og dels gjennom avstemming blant leserne av lokalavisene, og blir presentert i sin lokalavis.

  Spondfondet

  Hafslund samarbeider med Spond om Spondfondet. Hver måned deler Spondfondet ut 5000 kroner til forskjellige lag, klubb eller forening. Det eneste lagene trenger å gjøre for å kunne vinne er å skrive lagnavn og idrett i kommentarfeltet på Sponds Facebook side. Pengene kan brukes til akkurat det vinnerlaget selv ønsker – utstyr, turer, eller en velfortjent samling eller fest for laget.

 • Innovasjon og profilering

  StartupLab

  Innovasjon er et sentralt element i Hafslunds visjon; Framtidens energiløsninger – for deg og miljøet. Samarbeidet med StartupLab er blant annet et ledd i arbeidet med å styrke innovasjonsarbeidet i Hafslund.

  StartupLab er en inkubator for gründerbedrifter innen IT- og teknologisektoren. En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase gjennom å tilby egen kompetanse og tilgang til nettverk. Det har vist seg at tidlig utvikling ved hjelp av inkubatorer gir betydelig større sannsynlighet for bedrifter å lykkes.

  I Hafslund søker vi stadig morgendagens løsninger. Dette kan StartupLab mye om samtidig som de gjør en viktig innsats for å utvikle framtidens arbeidskraft og entreprenørskap.
  www.startuplab.no

  Ungt Entreprenørskap

  Hafslund er hovedsamarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap i Oslo og Østfold, som er de områdene vi har mesteparten av vår virksomhet i.

  Ungt Entreprenørskap (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. UE tilbyr programmer for hele utdanningsløpet, fra grunnskole til videregående, og alle programmene gjennomføres med lokalt næringsliv. Vi er med på å gi de unge en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis og dermed høste verdifull erfaring. Dette gir samtidig oss viktig læring for våre ansatte gjennom forelesninger, veiledning, lederbesøk og annet som gir nye perspektiver og merverdi.

  Elvebakken videregående skole

  Elevene på Elvebakken videregående skole har byttet ut bøker med praktisk arbeid med produksjon av solenergi på taket, etter at Hafslund og Elvebakken gikk sammen om en grønnere profil.

  Hafslunds virksomhet er innenfor fornybarnæringen. Forskjellige måter å bidra til at morgendagens arbeidskraft blir interessert i å velge fornybart er derfor viktig for oss.

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Hafslund finansierer Norges første professorat i ”morgendagens strømsystem”, Smart Grid. Smart Grid er samlebetegnelsen på en ny generasjon strømnett, hvor ny kommunikasjonsteknologi tas i bruk for å utnytte infrastrukturen bedre. Smart Grid kjennetegnes ved ulike systemer og komponenter som har det til felles at de har fusjonert strømnettet med internettet. Smart Grid kan være nøkkelen til framtidens kraftsystem og er en plattform for bredere samarbeid mellom ulike aktører.

  NTNU
 • Miljø

  Miljø Bellona og Zero

  Hafslund har gjennom flere år samarbeidet med miljøorganisasjonene Bellona og Zero. De har begge et sterkt faglig apparat som er gode sparringspartnere for oss, både innen fjernvarme og annen energiforsyning. Sammen jobber vi for et bedre miljø lokalt og globalt.

  Regnskogfondet

  Hafslund har i flere år samarbeidet med Regnskogfondet. Sammen med mange av våre kunder redder vi store mengder regnskog hvert år gjennom å støtte Regnskogfondets arbeid. Bevaring av regnskog er et effektivt klimatiltak. 

  Regnskogfondet

  CenBio

  CenBio er et forskningssenter for miljøvennlig energi, etablert av UMB, NTNU og Sintef. CenBios mål er å øke andelen norsk biomasse i energiproduksjon, å forbedre effektiviteten ved konvertering av biomasse til bioenergi, og å bedre lønnsomheten i bioenergibransjen. Avtalen gir Hafslund tilgang på CenBios ekspertise og legger til rette for samarbeid i forskningsprosjekter som er relevante for Hafslunds virksomhet.

  CenBio
 • Humanitært

  Ingeniører uten grenser

  Vårt samarbeid med den humanitære bistandsorganisasjonen Ingeniører uten grenser (IUG) er nytt fra 2015. Samarbeidet er med og bidrar til vårt samfunnsengasjement samtidig som det gir muligheter for våre medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt.

  Hafslund er et konsern med mange ingeniører i flere selskaper og med ulike oppgaver. Å ta samfunnsansvar dels gjennom økonomisk støtte til en organisasjon som vi kan relatere til som virksomhet, dels gjennom å legge til rette for motiverte ansatte som ønsker å bidra med utgangspunkt i personlig motivasjon, er to gode grunner for oss i Hafslund å velge IUG som samarbeidspartner.

  Vi har tro på at samarbeidet kan gjøre veien kortere fra engasjement til handling for ingeniører og andre som ønsker å utgjøre en forskjell ved å lindre nød.

  www.iug.no

  Natteravnene

  I julebordsesongen stilte Hafslund-ansatte opp en kveld som jentetaxi-sjåfører. Jenter fikk gratis transport hjem i Hafslunds elbiler. Tilbudet ble gjennomført i samarbeid med Natteravnene.  Hafslunds samarbeid med Natteravnene betyr at Hafslund bidrar med både økonomisk støtte og engasjement i lokalmiljøet. Gjennom samarbeidet får våre medarbeidere mulighet til å vise sitt samfunnsengasjement både som ansatte i Hafslund og som privatpersoner.

  Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige og bygger på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

  Hafslund er en stor samfunnsaktør i Oslo og ønsker gjennom samarbeidet med Natteravnene å synliggjøre vårt engasjement lokalt. Også Natteravnene har en viktig funksjon i byen og er med og skaper trygghet om kvelden og gjennom natten.

  www.natteravnene.no

  TV-aksjonen

  Hafslund har over flere år støttet NRK tv-aksjonen. Høsten 2015 var Regnskogfondet mottaker av midlene som ble samlet inn i NRKs årlige tv-aksjon. Vi i Hafslund ønsket å gjøre en innsats for å støtte arbeidet med å bevare regnskogen. Vi bidro derfor med å rekruttere bøssebærere til tv-aksjonen, både blant våre egne ansatte og konsernets kunder. I tillegg deltok ansatte i Hafslund ved avviklingen av innsamlingsaksjonen. Hafslund Strøms kunder har gjennom flere år støttet Regnskogfondets arbeid gjennom fordelsproduktet Grønt Valg, og redder med det store mengder regnskog hvert år. Bevaring av regnskog er et svært viktig og effektivt klimatiltak. 

  Regnskogfondet
  NRK TV-aksjonen
 • Kultur

  Hafslund Hovedgård

  Den dag i dag forvalter Hafslund-konsernet gården som kom med fallrettighetene i Sarpsfossen som Hafslund kjøpte i 1898. Gården brukes både internt i konsernet, men også eksternt på forskjellige måter. Blant annet er publikum velkommen på omvisning i sommerhalvåret og parken er alltid åpen for bruk.

  Mer om Hafslund Hovedgård 

 • Øvrig

  Virksomhetsrelaterte samarbeider

  Hafslund har også definert en del samarbeider som våre ulike forretningsområder kan ha. Eksempel på dette er Kraftfestivalen i Askim, som foregår i kraftstasjonsbygg eid av Hafslund Produksjon, og Hafslund Nett, som har engasjert seg med støtte til kurs innenfor elektriske kraftsystemer og anlegg på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.