Til topp

Samarbeidspartnere og sponsorater

Hafslund ønsker å skape merverdi for begge parter gjennom felles engasjement og utvikling. Våre samarbeidspartnere er derfor relatert til vår virksomhet og gir våre ansatte mulighet til å engasjere seg.

Samarbeidene vi inngår skal kunne bety noe for mange i vår region. De skal skape unike muligheter, ha en tydelig forankring i vår virksomhet og bidra til å bygge intern stolthet.

 • Barn og unge

  Fond for barn og unge

  Gjennom våre fond ønsker vi å støtte barn og unges aktiviteter i deres eget lokalmiljø.

  Vi samarbeider med Romerikes Blad om Romeriksfondet, hvor lag og foreninger flere ganger i året har mulighet til å vinne kjærkomne midler. Vinnerne kåres dels av juryen, og dels gjennom avstemming blant leserne av Romerikes Blad. Vinnerne blir presentert i avisen.

  Spondfondet

  Hafslund samarbeider med Spond om Spondfondet. Hver måned deler Spondfondet ut 5000 kroner til forskjellige lag, klubb eller forening. Det eneste lagene trenger å gjøre for å kunne vinne er å skrive lagnavn og idrett i kommentarfeltet på Sponds Facebook side. Pengene kan brukes til akkurat det vinnerlaget selv ønsker – utstyr, turer, eller en velfortjent samling eller fest for laget.

 • Innovasjon og profilering

  StartupLab

  Innovasjon er et sentralt element i Hafslunds visjon; Framtidens energiløsninger – for deg og miljøet. Samarbeidet med StartupLab er blant annet et ledd i arbeidet med å styrke innovasjonsarbeidet i Hafslund.

  StartupLab er en inkubator for gründerbedrifter innen IT- og teknologisektoren. En inkubator bidrar til å utvikle innovasjonsbedrifter i en tidlig fase gjennom å tilby egen kompetanse og tilgang til nettverk. Det har vist seg at tidlig utvikling ved hjelp av inkubatorer gir betydelig større sannsynlighet for bedrifter å lykkes.

  I Hafslund søker vi stadig morgendagens løsninger. Dette kan StartupLab mye om samtidig som de gjør en viktig innsats for å utvikle framtidens arbeidskraft og entreprenørskap.
  www.startuplab.no

  Ungt Entreprenørskap

  Hafslund er hovedsamarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap i Oslo og Østfold, som er de områdene vi har mesteparten av vår virksomhet i.

  Ungt Entreprenørskap (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. UE tilbyr programmer for hele utdanningsløpet, fra grunnskole til videregående, og alle programmene gjennomføres med lokalt næringsliv. Vi er med på å gi de unge en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis og dermed høste verdifull erfaring. Dette gir samtidig oss viktig læring for våre ansatte gjennom forelesninger, veiledning, lederbesøk og annet som gir nye perspektiver og merverdi.

  Elvebakken videregående skole

  Elevene på Elvebakken videregående skole har byttet ut bøker med praktisk arbeid med produksjon av solenergi på taket, etter at Hafslund og Elvebakken gikk sammen om en grønnere profil.

  Hafslunds virksomhet er innenfor fornybarnæringen. Forskjellige måter å bidra til at morgendagens arbeidskraft blir interessert i å velge fornybart er derfor viktig for oss.

 • Miljø

  Miljø Bellona og Zero

  Hafslund har gjennom flere år samarbeidet med miljøorganisasjonene Bellona og Zero. De har begge et sterkt faglig apparat som er gode sparringspartnere for oss, både innen fjernvarme og annen energiforsyning. Sammen jobber vi for et bedre miljø lokalt og globalt.

 • Humanitært

  Ingeniører uten grenser

  Samarbeidet med den humanitære bistandsorganisasjonen Ingeniører uten grenser (IUG) er med og bidrar til vårt samfunnsengasjement samtidig som det gir muligheter for våre medarbeidere å engasjere seg i bistandsarbeid lokalt og globalt.

  Å ta samfunnsansvar dels gjennom økonomisk støtte til en organisasjon som vi kan relatere til som virksomhet, dels gjennom å legge til rette for motiverte ansatte som ønsker å bidra med utgangspunkt i personlig motivasjon, er to gode grunner for oss i Hafslund å velge IUG som samarbeidspartner.

  Vi har tro på at samarbeidet kan gjøre veien kortere fra engasjement til handling for ingeniører og andre som ønsker å utgjøre en forskjell ved å lindre nød.

  www.iug.no

  Natteravnene

  I julebordsesongen stilte Hafslund-ansatte opp en kveld som jentetaxi-sjåfører. Jenter fikk gratis transport hjem i Hafslunds elbiler. Tilbudet ble gjennomført i samarbeid med Natteravnene.


   

  Hafslunds samarbeid med Natteravnene betyr at Hafslund bidrar med både økonomisk støtte og engasjement i lokalmiljøet. Gjennom samarbeidet får våre medarbeidere mulighet til å vise sitt samfunnsengasjement både som ansatte i Hafslund og som privatpersoner.

  Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige og bygger på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

  Hafslund er en stor samfunnsaktør i Oslo og ønsker gjennom samarbeidet med Natteravnene å synliggjøre vårt engasjement lokalt. Også Natteravnene har en viktig funksjon i byen og er med og skaper trygghet om kvelden og gjennom natten.

  www.natteravnene.no

 • Kultur

  Hafslund Hovedgård

  Den dag i dag forvalter Hafslund gården som kom med fallrettighetene i Sarpsfossen som Hafslund kjøpte i 1898. Gården brukes både internt, men også eksternt på forskjellige måter. Blant annet er publikum velkommen på omvisning i sommerhalvåret og parken er alltid åpen for bruk.

  Mer om Hafslund Hovedgård 

 • Øvrig

  Virksomhetsrelaterte samarbeider

  Hafslund Nett har engasjert seg med støtte til kurs innenfor elektriske kraftsystemer og anlegg på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.