Til topp

Hafslund Produksjon

Informasjon om nytt eierskap til Hafslunds kraftproduksjon

E-CO Energi overtok 4. august 2017 90 prosent av aksjene i Hafslund Produksjon som følge av transaksjonen mellom Oslo kommune og Fortum og den tilhørende restruktureringen av Hafslund.

E-CO Energi er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh, hvorav produksjonen til Hafslund Produksjon utgjør om lag 3 TWh.

Disse informasjonssidene om Hafslund Produksjon er midlertidige. E-CO Energi vil i løpet av høsten samordne informasjonen med det øvrige innholdet på E-CO Energis nettsider www.e-co.no.  

 

Hafslund Produksjon har siden 1899 produsert fornybar vannkraft fra tre kraftverksområder mellom Askim og Sarpsborg i Glomma. 

Hafslund Produksjons kraftverk er elvekraftverk, som kjennetegnes av store vannmengder og lav fallhøyde. Det er små muligheter til å regulere vannføringen, ettersom den totale magasinkapasiteten i vassdraget bare er cirka 15 prosent av årlig tilsig. Produksjonen kan i svært liten grad styres gjennom magasinering og tapping, men følger vannføringen i elva, med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget. Nedbørsfeltet dekker en sjettedel av Norges areal og strekker seg fra Skjåk i nordvest og Røros i nordøst til Sarpsborg i sør.

Hafslund Produksjon har de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i kraftverkene for å øke ytelsen og levetiden.

Hafslund Produksjons kraftverk

Hafslund Produksjon eier og driver fire kraftverk i nedre del av Glomma og fire mindre kraftverk i Andelva i Eidsvoll kommune. Kraftverkene på Kykkelsrud og Vamma er Norges største elvekraftverk, mens Hafslund kraftverk i Sarpsborg er et av Norges eldste. Sarp kraftverk i Sarpsborg er deleid med Sarpsfoss Ltd., som eies av Orkla ASA.

Et nytt, stort kraftverksaggregat er under bygging på Vamma. Aggregatet bygges som et selvstendig kraftverk i egen bygning på Skiptvet-siden av Glomma. Planlagt ferdigstillelse er våren 2019. Aggregatet får en middelårsproduksjon på 1000 GWh, og vil overta en betydelig del av produksjonen i de 11 nåværende aggregatene.

Hafslund Produksjons kraftproduksjon i tall

Middelårsproduksjonen i Hafslunds kraftverk er 3100 GWh (millioner kWh). Det tilsvarer det gjennomsnittlige strømforbruket til om lag 150 000 husstander. Kraftproduksjonen i 2016 var 2964 GWh.

Samlet installert effekt i Hafslunds kraftverk er 560 MW (560 000 kW).

Samlet fallhøyde for Hafslunds kraftverk i Glomma (Kykkelsrud, Vamma, Sarp/Hafslund) er 75,5 meter.

Ved full produksjon er "vannforbruket" i Vamma kraftverk 950 kubikkmeter i sekundet, eller 82 millioner kubikkmeter i døgnet. I et normalår passerer til sammen om lag 22 milliarder kubikkmeter vann gjennom turbinene.