Til topp

Produksjon

Hafslund har siden 1899 produsert fornybar vannkraft fra tre kraftverksområder mellom Askim og Sarpsborg i Glomma. På begynnelsen på 1990-tallet ervervet Hafslund i tillegg fire småkraftverk i Andelva i Eidsvoll kommune.

Vannkraft er en av de reneste energikildene vi har. Den er fornybar fordi nedbøren gjør den til en uuttømmelig energikilde. Vannkraften er naturens egen ressurs, og den forurenser ikke.

Hafslunds kraftverk er elvekraftverk, som kjennetegnes av store vannmengder og lav fallhøyde. Det er små muligheter til å regulere vannføringen, ettersom den totale magasin-kapasiteten i vassdraget bare er cirka 15 prosent av årlig tilsig. Produksjonen kan i svært liten grad styres gjennom magasinering og tapping, men følger vannføringen i elva, med de begrensninger som følger av reguleringen av vassdraget. Nedbørsfeltet dekker en sjettedel av Norges areal og strekker seg fra Skjåk i nordvest og Røros i nordøst til Sarpsborg i sør.

Hafslund har de siste årene lagt ned en betydelig innsats i vedlikehold og opprusting av flere av de eldste aggregatene i kraftverkene for å øke ytelsen og levetiden.

Slik fungerer vannkraft


 

Våre kraftverk

Hafslund eier og driver fire kraftverk i nedre del av Glomma og fire mindre kraftverk i Andelva i Eidsvoll kommune. Kraftverkene på Kykkelsrud og Vamma er Norges største elvekraftverk, mens Hafslund kraftverk i Sarpsborg er et av Norges eldste. Sarp kraftverk i Sarpsborg er deleid med Sarpsfoss Ltd., som eies av Orkla ASA.

Et nytt, stort kraftverksaggregat er under bygging på Vamma. Aggregatet bygges som et selvstendig kraftverk i egen bygning på Skiptvet-siden av Glomma. Planlagt ferdigstillelse er våren 2019. Aggregatet får en middelårsproduksjon på 1000 GWh, og vil overta en betydelig del av produksjonen i de 11 nåværende aggregatene.

Hafslunds kraftproduksjon i tall

Middelårsproduksjonen i Hafslunds kraftverk er 3100 GWh (millioner kWh). Det tilsvarer det gjennomsnittlige strømforbruket til om lag 150 000 husstander. Kraftproduksjonen i 2016 var 2964 GWh.

Samlet installert effekt i Hafslunds kraftverk er 560 MW (560 000 kW).

Samlet fallhøyde for Hafslunds kraftverk i Glomma (Kykkelsrud, Vamma, Sarp/Hafslund) er 75,5 meter.

Ved full produksjon er "vannforbruket" i Vamma kraftverk 950 kubikkmeter i sekundet, eller 82 millioner kubikkmeter i døgnet. I et normalår passerer til sammen om lag 22 milliarder kubikkmeter vann gjennom turbinene.