Til topp

Nett

Hafslunds nettvirksomhet

Hafslunds nettvirksomhet er landets største og den femte største i Norden, og har 700 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold.

Hafslund Driftssentral
Driftssentralen er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hafslund Nett eier og drifter regionalnettet i Akershus, Oslo og Østfold. Dette dekker til sammen 40 kommuner med cirka 1,5 millioner mennesker.

Hafslund Nett eier og drifter distribusjonsnettet i til sammen 35 kommuner. Her leverer Hafslund Nett strømmen helt fram til kunden.

Hafslund har en av Europas mest moderne driftssentraler som styrer, overvåker og optimaliserer driften av Hafslunds strømnett, kraftverk og fjernvarmeanlegg.

Hafslund Nett har i lang tid hatt lav nettleie og høy leveringssikkerhet.

Slik er strømnettet bygd opp

Flere nettnivåer

Strømnettet i Norge består av sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Sentralnettet er "motorveiene" som sørger for at strømmen blir transportert mellom ulike deler av landet og fra kraftverk og inn til regionen. Regionalnett er kraftlinjer og kabler som transporterer strøm internt i en region. Distribusjonsnettet er linje- og kabelnettet som bringer strøm fram til hver enkelt kunde.

I tillegg til selve linje- og kabelnettet består strømnettet av transformatorstasjoner og nettstasjoner som transformerer spenningen mellom nettnivåene og ned til forsyningsspenningen til kundene.

Sikkert nett

I Norge blir strømmen i stor grad produsert et godt stykke fra der folk bor. Slik er det også i Hafslunds forsyningsområde. Vi er derfor avhengig av et sikkert nett som sørger for at strømmen kommer fram dit den skal.

Hafslund Nett oppgraderer strømnettet kontinuerlig og utvikler stadig organisasjonen og systemer for å gi kundene en sikker strømforsyning – i dag og i framtiden.

Marked og kunder

Fram til 2040 forventes innbyggertallet i Norge å øke mest i Oslo og Akershus, men også i Østfold forventes det en sterk befolkningsvekst. Innen 2040 vil innbyggertallet i Oslo, Akershus og Østfold øke med en halv million fra dagens 1,5 millioner innbyggere. Oslo er blant byene i Europa med høyest befolkningsvekst.

En økning med flere tusen nye kunder hvert år krever at Hafslund Nett stadig må bygge ut og oppgradere strømnettet i regionen. Oppgraderingen kommer både kundene, miljøet og samfunnet til gode. Ved å gå opp på et høyere spenningsnivå reduserer vi nett-tapet og forbereder for framtidig lastøkning i nettet.

Nettutvikling - hovedtrekk

Oslo

Den sterke befolkningsveksten og næringsutviklingen i Oslo stiller krav til videre utbygging av strømnettet. Hovedfordelingsnettet i Oslo er ferdig oppgradert i 2017, med en samlet investering på over en milliard kroner. Kapasiteten bedres og risikoen for avbrudd reduseres, samtidig som nett-tapet reduseres tilsvarende forbruket til flere tusen husstander.

Akershus

På grunn av hovedflyplassen er Ullensaker blant kommunene i Norge med størst vekst i befolkning og næring. Hafslund Nett planlegger å bygge en helt ny transformatorstasjon for å sikre strømleveransene i området

Hafslund Nett satte i drift en ny regionalnettlinje mellom Dyrløkke i Frogn og Tegneby i Vestby i 2017. Linjen sørger for å få fram nok kraft til Vestby kommune, med et sentrum i sterk vekst. Linjen inngår også som en sterk forbindelse mellom Statnetts stasjoner Follo og Tegneby.

Østfold

For å sikre strømforsyningen til Hvaler har Hafslund Nett søkt konsesjon på ny kabel og luftlinje fra Fredrikstad. Dette gjøres for å dekke etterspørselen ved stor befolkningsvekst og for å kunne levere nok strøm til fastboende og hyttefolk.

Regulering av nettvirksomheten

Norges vassdrags- og energidirektorat er reguleringsmyndighet for nettvirksomheten og fastsetter tekniske og økonomiske krav til nettselskapene for å sikre en stabil og sikker strømforsyning.

Nettselskapenes inntekter reguleres gjennom inntektsrammer gitt hvert enkelt selskap. Inntektene skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital forutsatt effektiv drift. Reguleringen skal sikre at kundene over tid ikke skal betale mer enn det effektiv drift og utvikling av strømnettene tilsier.

Hafslunds nettvirksomhet i tall

Antall kunder 700 000
Luftledninger og jordkabler 40 658 km
Antall transformatorstasjoner 169
Antall nettstasjoner 17 929
Overført energi i distribusjonsnettet per år 18 446 GWh
Maks. effekt i regionalnettet 5400 MW