Til topp

Full fart i installasjonen av automatiske strømmålere

Hafslund Nett skal bytte ut 700 000 strømmålere i Oslo, og store deler av Akershus og Østfold innen utgangen av 2018.

Den største moderniseringen på over 100 år

Innføringen av nye automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år. Automatiske strømmålere vil gi både nettkundene og nettselskapene fordeler i årene som kommer. Innføringen av de nye målerne er bestemt av myndighetene, og det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjonen i sine områder.

Fordeler for kunden og for Hafslund Nett

Den nye strømmåleren har en rekke fordeler. Kunden slipper å lese av måleren, ettersom måleren sender informasjon om strømforbruket automatisk til Hafslund Nett. Fakturaen blir basert på nøyaktige målerverdier, og kunden vil få mer nøyaktig informasjon om eget strømforbruk. Ved å vite mer om eget strømforbruk blir det enklere å styre strømforbruket gjennom døgnet. Den nye strømmåleren kan også være plattform for nye og nyttige tilleggstjenester.

Den nye måleren gjør at Hafslund Nett får mer informasjon om tilstanden i strømnettet. Nettselskapet blir varslet raskere ved feil, slik at utbedring av feil og strømbrudd kan skje raskere, noe som bidrar til bedre forsyningssikkerhet og økt leveringskvalitet.

450 000 automatiske strømmålere installert 

Hafslund Netts AMS-prosjekt er et stort IT-, logistikk- og kommunikasjonsprosjekt som krever mye av mange. Planleggingen av prosjektet har foregått i mange år, mens selve installasjonsarbeidet startet høsten 2016. Erfaringene så langt understreker viktigheten av god planlegging i det som er den største logistikkoppgaven i selskapets historie.

1500 - 2000 målere byttes daglig

Montør på hjemmebesøk. Foto
Hafslund Nett har leid inn montører fra Eltel til å jobben med å bytte ut 700 000 strømmålere.
 

I februar 2018 passerte Hafslund Nett 450 000 installerte nye målere. Det betyr at det installeres mellom 1000 og 1500 nye automatiske strømmålere hver dag, seks dager i uken. 

Informasjon om når nettkundene i ulike områder kan forvente å få sin strømmåler byttet, finner du på www.hafslundnett.no.

Les mer om automatiske strømmålere på www.hafslundnett.no/ams.