Til topp

Miljøkrav til produkter

Hafslund ønsker å bidra til best mulig bevaring av miljøet

Ved vurdering av produkter ved anskaffelse, skal det stilles krav til lav belastning på biologisk mangfold, lavt råvare- og energiforbruk, grad av forurensning og avfallsmengder i hele produktets livssyklus.

Hafslund setter krav til at produktene skal:

  • ha lavt råvare- og energiforbruk
  • forårsake lite forurensning og gi små avfallsmengder i hele produktets livssyklus (LCC vurdering)
  • fortrinnsvis bestå av fornybare råvarer som forvaltes langsiktig eller være av gjenvunnet materiale
  • kunne repareres og vedlikeholdes
  • ha garantiordning for produktets ytelse i en fastsatt tidsperiode
  • ha offisielt miljømerke, hvis mulig
  • kunne returneres og destrueres på en forsvarlig måte, dersom de krever spesialbehandling ved avhending