Til topp

Miljø og samfunnsansvar - CSR

Hafslund har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av virksomheten, både med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold.

Samfunnsansvaret er basert på visjon, verdigrunnlag og bedriftskultur.

Hafslund legger til grunn regjeringens definisjon av samfunnsansvar, som i korthet innebærer at man skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter.