Til topp

Miljø og klima

Framtidens energisystem vil utelukkende være basert på fornybare og karbonnøytrale energikilder. Hafslund har en viktig rolle som distributør av fornybar energi fram til kundene, og arbeider kontinuerlig for at dette kan skje på en måte som er til minst mulig belastning for miljøet. Hafslund skal også holde miljøpåvirkningen fra egen intern drift på et lavt nivå.

Miljøstyring

Hafslund arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon, både i kjernevirksomheten og i intern drift. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar. 
Mer om miljøstyring

Miljøpåvirkning fra kjernevirksomheten

Hafslund Nett er blant nettselskapene i Norge som har lavest prosentvis nett-tap og færrest avbrudd. Mer om miljøpåvirkningen

Miljøpåvirkning fra egen drift

Hafslund arbeider kontinuerlig med å redusere energibruken i sine eiendommer, samt redusere miljøbelastning fra transport. Mer informasjon

Elbil

Hafslund ønsker å ligge i front når det gjelder å tilby ren, fornybar energi til alle transportformål.

Vi jobber aktivt for en utvikling der antall ladbare kjøretøy øker, både som et klimatiltak og for å bedre luftkvaliteten i byområder. Ansatte i Hafslund har dessuten i mange år benyttet en egen elbilflåte i Hafslund til jobbreiser i Oslo-området.