Til topp

Miljø og klima

Framtidens energisystem vil utelukkende være basert på fornybare og karbonnøytrale energikilder. ytterligere øke produksjonen av fornybar kraft og varme. Hafslund skal også holde miljøpåvirkningen fra egen intern drift på et lavt og akseptabelt nivå.

Miljøstyring

Konsernet arbeider kontinuerlig for å bedre sin miljøprestasjon, både i kjernevirksomheten og i intern drift. Effektiv miljøstyring er derfor en naturlig del av Hafslunds samfunnsansvar. 
Mer om miljøstyring

Miljøpåvirkning fra kjernevirksomheten

Kraftproduksjonen er basert på vannkraft – uten utslipp til luft og med svært små øvrige miljøkonsekvenser. Også konsernets varmeproduksjon har en svært høy andel fornybar energi.

Varme Produksjon Nett  

Miljøpåvirkning fra egen drift

Hafslund arbeider kontinuerlig med å redusere energibruken i sine eiendommer, samt redusere miljøbelastning fra transport. Mer informasjon

Elbil

Hafslund er en stor produsent av fornybar energi, og en aktør som ønsker å ligge i front når det gjelder å tilby ren, fornybar energi til alle transportformål.

Vi ønsker velkommen og jobber aktivt for en utvikling der antall ladbare kjøretøy øker, både som et klimatiltak og for å bedre luftkvaliteten i byområder. Hafslund-ansatte har dessuten i mange år benyttet en egen elbilflåte til jobbreiser i Oslo-området.  

Relaterte lenker med mer informasjon om elbil


www.enova.no/transport www.elbil.no Ladevett