Til topp

Marked

Hafslund som strømleverandør

Hafslund-konsernet tilbyr strøm til privat- og bedriftsmarkedet gjennom hel- og deleide selskaper i Norge, Sverige og Finland.

Hafslund er den femte største strømleverandøren i Norden, og hadde ved utgangen av 2016 om lag 1,1 millioner strømkunder.

Hafslund startet i 2015 arbeidet med utskillelse og en mulig børsnotering av konsernets strømsalgsvirksomhet, Hafslund Marked, med ambisjon om å gjennomføre en børsnotering i løpet av 2016. En utskillelse og et bredere eierskap vil bidra til ytterligere styrking av virksomhetens vekstmuligheter.

I april 2016 meddelte majoritetsaksjonær Oslo kommune at de ikke ønsker at Hafslund gjennomfører endringer i eierskapet til strømsalgsvirksomheten nå. Byrådet i Oslo ønsker å vurdere en slik endring i Hafslunds virksomhet i sammenheng med Oslo kommunes samlede eierskapsstrategi. Styret i Hafslund ASA vedtok derfor å avslutte arbeidet med å børsnotere strømsalgsvirksomheten i 2016.

Arbeidet med å tilpasse organisasjonen for å møte framtidige rammevilkår, samt arbeidet med å videreføre strømsalgsvirksomhetens nordiske vekststrategi, fortsetter.

Heleide strømsalgsselskaper:
 

Hafslund Strøm AS

Min side gir oversikt over strømforbruket.

Hafslund Strøm leverer strøm til privat- og bedriftskunder hovedsakelig i Oslo og Akershus.

Selskapet legger til rette for at kundene skal få konkurransedyktige og kundetilpassede avtaler og tjenester, og gir råd om og tilbyr verktøy for hvordan de kan bruke strøm mest effektivt.

Hafslund Strøm

NorgesEnergi AS

NorgesEnergi er en nasjonal strømleverandør i privat- og bedriftsmarkedet, og har spesialisert seg på rimelig og effektiv leveranse av strøm med et ønske om å hjelpe kundene med å redusere strømutgiftene. Selskapet er lokalisert i Kristiansand. NorgesEnergi

Fredrikstad EnergiSalg AS

Fredrikstad EnergiSalg er en strømleverandør med sterk lokal forankring, og leverer strøm med tilleggstjenester til privat- og bedriftskunder i Østfold. Fredrikstad EnergiSalg

Hallingkraft AS

Hallingkraft er lokalisert i Ål i Hallingdal og selger strøm til kunder over hele Norge. De tilbyr strøm og strømrelaterte produkter og tjenester til privat- og bedriftskunder, med spesialisering på hyttemarkedet. Hallingkraft

Göta Energi AB

Göta Energi har kontor i Kungälv utenfor Göteborg i Sverige. Herfra selger og drifter selskapet strømleveranser til privat- og bedriftsnæringen i hele Sverige.
Göta Energi

SverigesEnergi AB

SverigesEnergi har kontor i Stockholm og selger strøm til privat- og bedriftsmarkedet i hele Sverige.
SverigesEnergi

Kotimaan Energia Oy

Kotimaan Energia Oy, har kontor i Helsingfors og selger strøm til privat- og bedriftsmarkedet i hele Finland. Kotimaan Energia Oy

Deleid strømsalgsselskap:

 

Røyken Kraft AS

Hafslund eier 51 prosent av det lokale strømsalgsselskapet Røyken Kraft, som selger strøm i Røyken kommune. De har både privat- og næringskunder som de oppfordrer til fornuftig energibruk.
Røyken Kraft

Øvrige selskaper i forretningsområdet Marked:

 

Hafslund Kundesenter AS

Hafslund Kundesenter håndterer henvendelser fra alle strøm- og nettkunder per telefon, e-post og sosiale medier. Siden Hafslunds kundemasse er flerspråklig, har kundesenteret lagt til rette for kundebehandling på rundt 15 forskjellige språk.

Hafslund Tellier AS

Ansvaret for driften av Hafslunds kunde- og informasjonssystemer ligger hos Hafslund Tellier. Selskapet fakturerer over en million nett- og strømkunder, og håndterer i tillegg leverandørbytter og kredittadministrasjon.

Solvencia AS

Solvencia AS leverer inkassotjenester til private selskaper og offentlig sektor. Selskapet har spesialkompetanse på energibransjen, i tillegg til en betydelig kompetanse på hele innfordringsløpet.