Til topp

Leverandørutvikling

Hafslund er avhengig av sikre og gode leveranser for å nå sine mål. Ved å bidra aktivt til leverandørutvikling ønsker vi å stimulere til økt konkurranseevne i leverandørmarkedet. Hafslund ønsker etablering av nye leverandører som kan øke konkurransen og gi nye løsninger i markedet.

Vi vil gi begrunnet tilbakemelding til de leverandørene som ikke blir valgt, dersom man ønsker det, slik at man løpende kan tilpasse seg markedet.