Til topp

Valg av leverandører

Tildeling av kontrakter baseres på det mest fordelaktige tilbudet i anskaffelsens livsløp. Kvalifiserte leverandører skal ha lik mulighet og få rettferdig behandling i anskaffelsesprosessen.

Hafslund benytter prinsippet om konkurranse med forhandling, hvor vilkårene, herunder spesifikasjon/ytelseskrav mv. kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger.

Alle anskaffelser skal foretas skriftlig, og spesifikasjonene skal være ytelsesbaserte og leverandørnøytrale.

Hensikten er at leveransen dekker Hafslunds behov for funksjonalitet og at ytelsen bidrar til kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger. Kreative, alternative forslag fra leverandører til kvalitet, metode eller annet, som innvirker positivt på kostnadene eller løsningene, verdsettes derfor høyt.

Hafslund legger vekt på å handle med seriøse leverandører og vil i størst mulig grad anskaffe kapitalvarer direkte fra produsent, dersom grossist eller agentleddet ikke tilfører produktet eller Hafslund noen merverdi.