Til topp

HMS i Hafslund

Hafslund skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og setter krav til at HMS ivaretas i alle prosesser og aktiviteter.

Alle selskaper i Hafslund skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Målet er at ingen skal bli skadet på jobb eller utvikle yrkessykdom.

Hafslund skal fremme en kultur der alle melder fra om uønskede hendelser eller farlige forhold, som kan medføre fare for liv eller helse. Formålet med rapporteringen er å forebygge hendelser og forbedre prosesser.

Hafslund krever at alle leverandører arbeider systematisk med HMS, og at de deler Hafslunds målsetning om null skader. Ett sentralt krav til alle leverandører er god internkontroll og risikostyring innenfor egen virksomhet. Hafslund vil kontrollere at leverandørene etterlever kravene både gjennom systemrevisjoner og oppfølging av det enkelte prosjekt eller oppdrag.