Til topp

Hafslund før og nå

Elektrisitet som bærebjelke i over 115 år

Hafslund ble stiftet i 1898 av framsynte menn med blikk for en ny tids muligheter. Formålet var å utnytte vannkraften i Sarpsfossen på industrielt vis.

Opp gjennom årene har Hafslund drevet med så ulike virksomheter som kraftproduksjon, smelteverk, farmasi og vektertjenester. Men elektrisiteten har alltid vært bærebjelken i virksomheten. Hafslund er i dag Norges største nettselskap, størst innen strømsalg og en stor produsent av fornybar energi.

Det startet i Sarpsborg

Aksjeselskapet Hafslund ble stiftet i 1898, og det nystiftete selskapet kjøpte Hafslund, hovedgården som hadde fallrettighetene i Sarpsfossen. Siden 1600-tallet hadde fossen blitt benyttet til å drive mølle, kvernbruk og sagbruk.

I 1899 ble Hafslund kraftstasjon satt i drift som det første større kraftverket i Norge. I de påfølgende tiårene ble kraftverkene på Kykkelsrud og på Vamma satt i drift. Utbyggingen fortsatte på 1960- og -70-tallet med store utvidelser på Kykkelsrud, Vamma og i Sarpsborg. I 2011 ble et nytt aggregat i egen kraftverksbygning satt i drift på Kykkelsrud.

Smelteverk

I tillegg til kraftutbyggingen i Glomma på begynnelsen av 1900-tallet var Hafslund engasjert i karbidproduksjon i Hafslund smelteverk, som lå på jordene sør for Hafslund Hovedgård. Smelteverket utgjorde det andre tyngdepunktet i datidens Hafslund. Smelteverket var i Hafslunds eie til 1990.

Farmasi

I en offensiv satsing på industriutvikling kjøpte Hafslund i 1986 selskapet Actinor med datterselskapet Nycomed. Det nye selskapet hadde under navnet Hafslund Nycomed en betydelig vekst innenfor farmasisektoren. Våren 1996 ble selskapene fisjonert, slik at de hver for seg kunne rendyrke sin virksomhet innenfor henholdsvis energi og farmasi.

Strøm og sikkerhet

Hafslund-konsernet konsentrerte på begynnelsen av 2000-tallet sin virksomhet om energi og etter hvert også sikkerhetstjenester. Kraftsektoren gjennomgikk betydelige strukturendringer på siste halvdel av 1990-tallet, og Hafslund satset sterkt på å utvikle sin virksomhet på området gjennom oppkjøp av flere strøm- og nettselskaper. I tillegg kjøpte Hafslund kjøpt opp en rekke alarm- og sikkerhetsselskaper og ble en ledende aktør i sikkerhetsbransjen. I dag er sikkerhetsvirksomheten solgt ut.

Varme

I 2007 overtok Hafslund Oslo kommunes eierandel i hovedstadens fjernvarmevirksomhet og ble eneeier av virksomheten. Fjernvarmen er bygd ut vesentlig de senere årene, og byens fjernvarmeanlegg er i dag knyttet sammen. Fjernvarmen har bidratt betydelig til forbedring av luftkvaliteten i Oslo, ved at et stort antall oljefyringsanlegg er utfaset. Hafslunds varmevirksomhet er i dag så godt som helt basert på bruk av fornybare energikilder.

Entreprenør

Som en del av sin anleggsvirksomhet hadde en betydelig virksomhet innenfor elentreprenør og elektroinstallasjon. Hafslund skilte i 2007 ut entreprenørvirksomhet i et eget børsnotert selskap, Infratek ASA. Hafslund solgte i juli 2013 ut sin eierandel i Infratek.

Hafslund i dag

Hafslund ASA er i dag et norsk selskap notert på Oslo Børs, og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er Norges største strømleverandør, med strømsalgsselskaper også i Sverige og Finland. Hafslund eier og drifter Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 115 år og utnytter bioenergi og avfall til å produsere fjernvarme. Hafslund ser det som en del av sin samfunnsoppgave å sørge for god tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet på disse områdene.