Til topp

Hafslund ASA

Hafslund ASA er notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap med ledende posisjoner som Norges største nett-, fjernvarme- og strømsalgsselskap, og en mellomstor kraftprodusent. Den regulerte nettvirksomheten utgjør omlag halvparten av Hafslunds engasjerte kapital. Nettvirksomheten sikrer Hafslund stabil og forutsigbar avkastning i en periode preget av lave kraftpriser. Hafslund skal videreutvikle seg både operasjonelt og strategisk innenfor konsernets fire forretningsområder: Nett, Varme, Produksjon og Marked.