Til topp

Foretaksstyring

Redegjørelse for Foretaksstyring 

Styret og ledelsen i Hafslund AS følger opp kravene gitt i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014.

Hafslund avlegger en redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.