Til topp

Foretaksstyring

Redegjørelse for Foretaksstyring i 2016 

 
Styret og ledelsen i Hafslund ASA følger opp kravene gitt i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse av 30. oktober 2014.

Hafslund er børsnotert og er derfor pålagt å følge regelverket for løpende forpliktelser fra Oslo Børs. Dette innebærer blant annet at: 

«Selskapet skal i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ikke er fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg på annen måte.»

Hafslund avlegger en redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.