Til topp

Endringer i Hafslund fra 4. august 2017

Oslo kommune og Fortum har blitt enige om å restrukturere eierskapet i Hafslund og Klemetsrudanlegget. 

Oslo kommune og Fortum har gjennomført flere transaksjoner, slik at eierskapet i Hafslund blir som følger etter 4. august 2017:

  • Oslo kommune eier 100 prosent av det nye selskapet Hafslund AS. Hafslund Nett er 100 prosent eid av Hafslund AS.

  • Hafslund Marked er nå 100 prosent eid av Fortum.

  • Hafslund Produksjon er nå eid 90 prosent av Oslo kommunes kraftselskap E-CO Energi og 10 prosent av Fortum.

  • Hafslund Varme og Klemetsrudanlegget er slått sammen til det nye selskapet Fortum Oslo Varme. Dette selskapet eies av Oslo kommune (50 prosent) og Fortum (50 prosent).