Til topp

Eierstyring og selskapsledelse

 • Organisasjonskart

  Konsernet er organisert i fire forretningsområder.

 • Styret

  Styret er ansvarlig for forvaltningen av Hafslund.

 • Konsernledelsen

  Konsernledelsen har ansvar for den daglige administrasjonen av virksomheten i Hafslund.

 • Generalforsamling

  Ordinær generalforsamling avholdes i mai hvert år.