Til topp

Eierstyring og selskapsledelse

  • Ledelsen

    Ledelsen har ansvar for den daglige administrasjonen av virksomheten i Hafslund.

  • Styret

    Styret er ansvarlig for forvaltningen av Hafslund.