Til topp

Corporate Governance

Hafslund er opptatt av en klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid og for å sikre god tillit til selskapets styre og ledelse.

Hafslunds corporate governance policy er basert på norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) av 30. oktober 2014, Hafslunds vedtekter samt Hafslunds visjon og verdier.