Til topp

Anskaffelser i Hafslund-konsernet

Anskaffelser utgjør en av de største kostnadspostene i Hafslund-konsernet. Hovedtyngden av anskaffelsene er innen tjenesteområdet.

Vi foretrekker leverandører som kan bidra aktivt som rådgivere, slik at Hafslund til enhver tid får hensiktsmessige og kommersielt gode kontrakter.

Hafslund-konsernets sentrale kontraktsavdeling har ansvaret for de overordnede retningslinjene for kontraktsinngåelser og for konsernkontrakter. Dette skal sikre at konsernet oppnår stordriftsfordeler samt at ensartete retningslinjer følges innen hele konsernet.

Hafslund er opptatt av kontraktslojalitet. Nye selskaper som ønsker å bli leverandør til Hafslund, skal kontakte Hafslunds sentrale kontraktsavdeling skriftlig, gjerne på e-post. Hafslund ønsker informasjon om hvilke områder man kan tilby produkter samt få basisopplysninger om selskapet – gjerne utdrag fra siste årsberetning eller link til leverandørens internettsider.

Hafslund foretar anskaffelser innen et spredt område da behovene varierer mellom de ulike Hafslund-selskapene. De enkelte selskaper innen konsernet står fritt når det gjelder å velge egne samarbeidspartnere på områder som er spesielle for det enkelte selskap, men kontrakter som kan omfatte flere selskaper skal inngås sentralt.