Til topp

Nettleie

For at din bolig eller virksomhet skal kunne få strøm, må den være tilknyttet strømnettet.
For dette betaler du nettleie

Nettselskapet skal kontaktes ved spørsmål om blant annet:

  • Strømbrudd
  • Feil/skade på anlegg eller linjer
  • Melde fra om jordfeil
  • Tekniske forhold
  • Flytting/omlegging av strømnett
  • Kabelpåvisning
  • Varsel om måleravlesning
  • Målerbytte / nye AMS-målere

Nettselskap er også Det Lokale Eltilsyn, som jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

På grunn av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krav til nettselskapenes nøytralitet på internett, så er all informasjon fra Hafslund Nett samlet på et eget nettsted, hafslundnett.no.