Til topp

Hafslund Nett

Besøk oss på hafslundnett.no

Kort om Hafslund Nett

  • 700 000 kunder
  • 40 658 km luftledninger og jordkabler
  • 35 kommuner i vårt forsyningsområde
  • 18 446 GWh Overført energi i distribusjonsnettet per år
 
  • Hafslund Nett har en av landets laveste nettleiepriser.
  • Hafslund Nett har en bedre leveringssikkerhet enn 99,98 prosent.
  • Innbyggertallet i disse fylkene vil øke med en halv million innen år 2040.