Til topp

Urban spillvarme

- gjenvinning av varme som ellers ville gått til spille.

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Har du et overskudd av varme? Selg varmen til oss! 

Fortum Oslo Varme sitt fjernvarmenett strekker seg over større deler av Oslo. Mulighetene for at din virksomhet ligger i nærheten av vårt fjernvarmenett er derfor store. Gjenvinning av urban spillvarme er smart ressursutnyttelse, der en kostnad for din bedrift forvandles til en inntekt samtidig som du gjør en innsats for miljøet.

Fordeler med Urban spillvarme

  • Kostnad forvandles til inntekt
  • Smart ressursutnyttelse
  • Bra for miljøet

Ja, jeg vil vite mer

Gjennom å åpne opp fjernvarmenettet tar Fortum Oslo Varme steget inn i delingsøkonomien og sørger før at også andre aktører med overskuddsvarme kan bidra til en mer bærekraftig oppvarming av Oslo. Eksempelvis kan overskuddsvarme fra et datasenter nyttiggjøres til lokal oppvarming, samtidig som kostnader for kjøling blir en inntekt.