Til topp

Tilbud om teknisk rådgiving

- fra konsulentselskapet Norsk Energi

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Tilbudet kan være aktuelt for fjernvarmekunder som

 • Opplever driftsutfordringer med sitt interne vannbårne anlegg.
 • Må gjennomføre endringer i anlegget som følge av regulatoriske endringer.
 • Har mulighet til å søke økonomisk støtte til energisparetiltak.

Ja, jeg vil gjerne vite mer om rådgivningen

 

Fortum Oslo Varme tilbyr eksisterende og framtidige fjernvarmekunder kvalitetssikrede, ferdigforhandlede fastpristjenester og annen relevant teknisk rådgivning fra et av Norges beste fagmiljøer innen termisk energi, konsulentselskapet Norsk Energi.

Fastpristjenestene er definert ut fra erfaring med hvilke behov fjernvarmekunder kan ha, enten det er næringskunder, sameier eller borettslag.

Tjenester Norsk Energi tilbyr er

 • Nybygg/total rehabilitering
  • Energi og effektbudsjett
  • Kontroll av prosjektering
  • Kontroll av ferdig anlegg
  • Prosjektering, innkjøp og oppfølging/prosjektgjennomføring
  • Idé- og konseptstudium energianlegg
 • Eksisterende bygg
  • Problemløsning
  • Årlig ettersyn
  • Dokumentasjon for drift- og vedlikehold
  • Vurdering av energibruk mot normtall
  • Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg
  • Enøkanalyse og støttesøknad
  • Enøk i varme- og kjøleanlegg
  • Prosjektering, innkjøp og oppfølging/prosjektgjennomføring