Til topp

Fjernvarmepriser og vilkår

Priser - mai 2017

Energiledd
Enebolig/rekkehus - V3 82,95 øre/kWh

Prisen er inklusiv mva og gjelder eneboliger/rekkehus med med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Prisen settes 2 prosent lavere enn kostnaden ved bruk av elektrisitet. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig - V3 

Mai 2017 82,95 øre/kWh
April 2017 84,32 øre/kWh
Mars 2017 85,23 øre/kWh
Februar 2017 85,23 øre/kWh
Januar 2017 85,19 øre/kWh
Desember 2016 86,76 øre/kWh
November 2016 94,48 øre/kWh
Oktober 2016 86,79 øre/kWh
September 2016 77,31 øre/kWh
August 2016 75,21 øre/kWh
Juli 2016 77,43 øre/kWh
Juni 2016 78,10 øre/kWh
Mai 2016 76,31 øre/kWh 

Borettslag/sameier - VB2 84,28 øre/kWh


Prisen for Borettslag/sameier er en ren energitariff, og består av følgende komponenter;
Veid kraftpris i Oslo (NO1) + grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Priser er oppgitt inklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Borettslag/sameier - VB2

Mai 2017 84,28 øre/kWh
April 2017 84,75 øre/kWh
Mars 2017 85,48 øre/kWh
Februar 2017 85,54 øre/kWh
Januar 2017 85,71 øre/kWh
Desember 2016 87,35 øre/kWh
November 2016 95,50 øre/kWh
Oktober 2016 87,59 øre/kWh
September 2016 77,62 øre/kWh
August 2016 75,41 øre/kWh
Juli 2016 77,44 øre/kWh
Juni 2016 78,36 øre/kWh
Mai 2016 76,65 øre/kWh


 
 
Energiledd Effektledd Målergebyr
Næringsbygg - V6M 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd:

  • Energiledd: Veid kraftpris i Oslo (NO1) + grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.
  • Effektledd: Effektleddet avregnes på bakgrunn av målt effekt per måned.


Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V6M

Energiledd Effektledd
Mai 2017 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2017 51,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2017 54,04 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2016 45,28 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2016 43,51 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2016 45,01 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2016 45,88 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2016 44,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd 

Næringsbygg - V2T 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år


Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd:

  • Energiledd: Veid kraftpris i Oslo (NO1) +  grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.
  • Effektledd: Effektleddet avregnes på bakgrunn av målt effekt per måned.


Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V2T

Energiledd Effektledd
Mai 2017 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2017 51,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2017 54,04 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2016 45,28 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2016 43,51 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2016 45,01 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2016 45,88 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2016 44,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2016 43,95 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd

 

Alltid rimeligere enn elektrisk oppvarming

Med fjernvarme får du 2 prosent lavere kostnader enn ved bruk av elektrisitet.