Til topp

Fjernvarmepriser og vilkår

Priser - januar 2017

Energiledd
Enebolig/rekkehus - V3 85,23 øre/kWh

Prisen er inklusiv mva og gjelder eneboliger/rekkehus med med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Prisen settes 2 prosent lavere enn kostnaden ved bruk av elektrisitet. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig - V3 

Februar 2017 85,23 øre/kWh
Januar 2017 85,19 øre/kWh
Desember 2016 86,76 øre/kWh
November 2016 94,48 øre/kWh
Oktober 2016 86,79 øre/kWh
September 2016 77,31 øre/kWh
August 2016 75,21 øre/kWh
Juli 2016 77,43 øre/kWh
Juni 2016 78,10 øre/kWh
Mai 2016 76,31 øre/kWh
April 2016 75,58 øre/kWh
Mars 2016 75,29 øre/kWh
Februar 2016 73,01 øre/kWh
Januar 2016 86,25 øre/kWh 

Borettslag/sameier - VB2 85,54 øre/kWh


Prisen for Borettslag/sameier er en ren energitariff, og består av følgende komponenter;
Veid kraftpris i Oslo (NO1) + grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Priser er oppgitt inklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Borettslag/sameier - VB2

Februar 2017 85,54 øre/kWh
Januar 2017 85,71 øre/kWh
Desember 2016 87,35 øre/kWh
November 2016 95,50 øre/kWh
Oktober 2016 87,59 øre/kWh
September 2016 77,62 øre/kWh
August 2016 75,41 øre/kWh
Juli 2016 77,44 øre/kWh
Juni 2016 78,36 øre/kWh
Mai 2016 76,65 øre/kWh
April 2016 75,72 øre/kWh
Mars 2016 75,56 øre/kWh
Februar 2016 73,46 øre/kWh
Januar 2016 89,62 øre/kWh


 
 

Endringer i effektledd fra 1. januar 2017

Hafslund Varme beregner sine priser og tariffer utfra den til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett) og gjeldende offentlige avgifter.

Fra 1. januar 2017 har Hafslund Nett varslet en oppjustering av effektleddet for sine kunder, noe som betyr at Hafslund Varme må justere effektleddet ut til sine fjernvarmekunder i tråd med dette.

Fra 1. januar 2017 vil effektleddet for vintermånedene bli 150 kr. I praksis betyr dette at våre fjernvarmekunder vil ha effektledd på 139 kr/kW/mnd i desember 2016, mens effektleddet for januar og februar 2017 vil bli 150 kr/kW/mnd.

Energiledd Effektledd Målergebyr
Næringsbygg - V6M 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd:

  • Energiledd: Veid kraftpris i Oslo (NO1) + grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.
  • Effektledd: Effektleddet avregnes på bakgrunn av målt effekt per måned.


Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V6M

Energiledd Effektledd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2016 45,28 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2016 43,51 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2016 45,01 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2016 45,88 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2016 44,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2016 43,95 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2016 46,02 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2016 44,49 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
Januar 2016 58,99 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd 

Næringsbygg - V2T 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år


Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd:

  • Energiledd: Veid kraftpris i Oslo (NO1) +  grønne sertifikater + administrativt påslag + nettleie + el-avgift.
  • Effektledd: Effektleddet avregnes på bakgrunn av målt effekt per måned.


Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V2T

Energiledd Effektledd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2016 45,28 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2016 43,51 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2016 45,01 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2016 45,88 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2016 44,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2016 43,95 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2016 46,02 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2016 44,49 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
Januar 2016 58,99 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd