Til topp

Fjernvarmepriser og vilkår

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Priser - November 2017

Energiledd
Enebolig/rekkehus - V3 86,90 øre/kWh

Prisen er inklusiv mva og gjelder eneboliger/rekkehus med individuell måling og ansvarsgrense ved ytterkant av grunnmur. Du betaler ingen fastledd.

Avtalen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende nettleie (Hafslund Nett), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priser siste 12 måneder -  Enebolig - V3 

November 2017 86,90 øre/kwh
Oktober 2017 82,44 øre/kWh
September 2017 85,14 øre/kWh
August 2017 81,26 øre/kWh
Juli 2017 80,85 øre/kWh
Juni 2017 78,01 øre/kWh
Mai 2017 82,95 øre/kWh
April 2017 84,32 øre/kWh
Mars 2017 85,23 øre/kWh
Februar 2017 85,23 øre/kWh
Januar 2017 85,19 øre/kWh
Desember 2016 86,76 øre/kWh
November 2016 94,48 øre/kWh
Oktober 2016 86,79 øre/kWh 

Borettslag/sameier - VB2 87,48 øre/kWh


Prisen for Borettslag/sameier er en ren energitariff.
Se prismodellen for detaljer.

Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten

Priser siste 12 måneder - Borettslag/sameier - VB2
Priser er oppgitt inklusiv mva.

November 2017 87,48 øre/kWh
Oktober 2017 83,04 øre/kWh
September 2017 85,26 øre/kWh
August 2017 81,78 øre/kWh
Juli 2017 81,09 øre/kWh
Juni 2017 78,46 øre/kWh
Mai 2017 84,28 øre/kWh
April 2017 84,75 øre/kWh
Mars 2017 85,48 øre/kWh
Februar 2017 85,54 øre/kWh
Januar 2017 85,71 øre/kWh
Desember 2016 87,35 øre/kWh
November 2016 95,50 øre/kWh
Oktober 2016 87,59 øre/kWh


 
 
Energiledd Effektledd Målergebyr
Næringsbygg - V6M 55,55 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år

Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd.

Se prismodellen for detaljer


Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V6M
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Energiledd Effektledd
November 2017 55,55 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2017 49,48 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2017 51,11 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2017 48,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2017 47,74 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2017 45,87 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2017 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2017 51,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2017 54,04 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd 

Næringsbygg - V2T 55,55 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd kr 3000,- per år


Prisen for næringsbygg består av et energiledd og et effektledd:

Se prismodellen for detaljer


Timesmålte anlegg betaler i tillegg kr 3000,- per år for målertjenesten.

Priser siste 12 måneder - Næringsbygg - V2T
Prisen er oppgitt eksklusiv mva.

Energiledd Effektledd
November 2017 55,55 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2017 49,48 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2017 51,11 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
August 2017 48,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juli 2017 47,74 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Juni 2017 45,87 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mai 2017 51,12 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
April 2017 51,27 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
Mars 2017 54,04 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Februar 2017 54,03 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Januar 2017 54,33 øre/kWh 150,00 kr/kW/mnd
Desember 2016 55,62 øre/kWh 139,00 kr/kW/mnd
November 2016 62,40 øre/kWh 76,00 kr/kW/mnd
Oktober 2016 53,56 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd
September 2016 45,28 øre/kWh 11,00 kr/kW/mnd

 

Ny rabattstruktur på fjernvarmetariffen

Rabattstrukturen på energileddet i fjernvarmetariffen ble endret 1. juli 2017. Tidligere rabatt på 2 prosent på hele energileddet, er endret til 5 prosent rabatt på kraftprisen i kraftprisområdet NO1

  • Hva betyr ny rabattstruktur for deg som kunde?
    Med dagens forventede kraftpris vil endringen ikke medføre noen endrede kostnader for deg som kunde.

    Dersom kraftprisen blir høyere enn dagens forventninger, vil endringen medføre at kunden får mer rabatt i øre/kWh enn med dagens tariffmodell. Dersom kraftprisen blir lavere enn dagens forventninger, vil endringen medføre at kunden får mindre rabatt i øre/kWh enn med dagens tariffmodell. Se priseksempel her.

    Kostnaden for fjernvarme er fortsatt garantert lik eller lavere enn kostnaden for strøm (regulert av energilovens § 5-5). Endringen iverksettes i henhold til leveringsbetingelsene.