Til topp

Kjøling

Fjernvarme kan også brukes til kjøling


Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme brukes til å skape komfortkjøling. Denne metoden for kjøling passer blant annet for nærings-, hotell- og handelsbygg.

Fordeler med kjøling via fjernvarme:

 • Gunstig økonomisk i forhold til andre kjølealternativer
 • Reduserer kostnadene til oppvarming på vinteren
 • Har et lavere støynivå enn tradisjonelle kjølemaskiner
 • Enkelt å vedlikeholde
 • Frigjør areal
 • Ingen bruk av kjølemedier
 • Prises som fjernvarme – samme energipris for varme og kjøling
 • Ingen risiko for miljøskadelige utslipp
 • Ingen krav til ekstra sikkerhetstiltak i energisentralen
 • Ingen usikkerhet rundt investeringskostnader
 • Miljøvennlig fjernvarme brukes året rundt