Til topp

Hvem kan få fjernvarme?

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Fjernvarme er aktuelt når:

  • boligen eller næringsbygget allerede har vannbåren varme
  • boligen eller næringsbygget skal fase ut oljefyring
  • nybygg skal etableres, både til bolig- og næringsformål

Konsesjonsområdet og eksisterende fjernvarmenett

Oslo kommune har målsatt at Oslo skal være fritt for fossil olje innen 2020. Fjernvarme er et viktig bidrag for å nå dette målet.

Fortum Oslo Varme fortsetter og bygger ut fjernvarmenettet i Oslo og planlegger en vesentlig vekst de kommende årene.

Hafslunds konsesjonsområde for fjernvarmeforsyning

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil undersøke mulighetene for om ditt bygg kan kobles til fjernvarmenettet.