Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

  •  
    Helse Miljø og Sikkerhet

    Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

    Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.