Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Hafslund Varme informerer fortløpende om prosjekter som medfører arbeider i offentlig vei og dermed berører beboerer eller forbipasserende.

I vintersesongen utføres det få utbyggingsprosjekter. Hafslund Varme jobber nå med planlegning av prosjekter som skal settes igang våren 2017, sannsynligvis i mars/april.
Du finner informasjon om andre aktører som graver i denne oversikten på gravemelding.no.

Storfjellet og Sloreåsen

Graving og bytting av fjernvarmerør ble gjort høsten 2016, men noe istandsetting må vente til våren 2017.

    
Bestille fjernvarme?

Er du interessert i å vite mer om tilknytningsmuligheter, kontakt fjernvarmesalg@hafslund.no.

Helse Miljø og Sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.