Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Prosjekter som pågår nå

 
 • Huitfeldts gate

  Et nybygg skal tilkobles fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå t.o.m første uken i mai. Huitfeldts gate 15 og 18 vil bli berørt og stengt for gjennomkjøring mens arbeidene pågår.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  ENWA PMI v/ prosjektleder
  Stein A. Sæthre
  Telefon 900 27 270
  sas@enwa.no

 • Dælenenggata-Tromsøgata

  Tre nye kunder i Dælenenggata og Tromsøgata skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til cirka 1. juli.

  Følgende gater blir berørt:

  • Dælengagata fra nr 4-12
  • Tromsøgata fra Dælengagata til Christian Michelsens gate 2.

  Det er mindre partier med fjell i grøftetrasèen. Bortpigging av fjell vil medføre noe støy. Hafslund Varme koordinerer sine arbeider med Oslo kommunes legging av nye vann- og avløpsledninger i området. Det vil bli felles asfaltering av topplag i de delene av Dælenenggata som er berørt av begge prosjektene.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  petter@pecon-as.no

 
Helse Miljø og Sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.