Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Prosjekter som pågår nå

 
 • Lørenveien 54 og 57

  Eksisterende bygg i Lørenveien 54 og 57 skal knyttes til fjernvarmenettet. Gravearbeider starter i juni og er forventes avsluttet i slutten av august. Berørte gater er Lørenveien fra Lørenvangen til Lørenveien 57.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  Enwa PMI AS
  Kenneth Hellvig
  Telefon 951 04 043
  E-post:kenneth.hellvig@enwa.com

 • Fredensborgveien

  Eksisterende bygg skal knyttes til fjernvarmenettet. Gravearbeider starter i juni og er forventes avsluttet i slutten av juli. Berørte gater; Fredensborgveien 7 og Grubbegata fra Fredensborgveien til Hammersborg torg 1.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød – Anlegg AS
  Steinar Gabrielsen
  Telefon 911 99 818
  steinar.gabrielsen@sg-prosjekt.no

 • Dælenenggata-Tromsøgata

  Fire nye kunder i Dælenenggata og Tromsøgata skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til cirka 1. juli.

  Følgende gater blir berørt:

  • Dælenenggata fra nr 12 til Trondheimsveien 102
  • Tromsøgata fra Dælenenggata til Christian Michelsens gate 2.

  Det er partier med fjell i grøftetrasèen. Bortpigging av fjell vil medføre noe støy. Hafslund Varme koordinerer sine arbeider med Oslo kommunes legging av nye vann- og avløpsledninger i området. Det vil bli felles asfaltering av topplag i de delene av Dælenenggata som er berørt av begge prosjektene.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  petter@pecon-as.no

 • Ormerudveien

  Nye kunder i Ormerudveien 4, 8 og 16 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Ormerudveien fra Fjellveien til Kolbotnveien blir berørt. Planlagt ferdigstillelse i august.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/ prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  petter.lien@pecon-as.no

 •  
  Helse Miljø og Sikkerhet

  Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

  Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.