Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Prosjekter som pågår nå

 
 • Haakon VIIs gate

  Utskifting av eksisterende fjernvarmerør i Haakon VIIs gate. Graving og arbeider vil pågå fram til 20. oktober.

  Berørte gater er Haakon VIIs gate nr. 9 og nr. 10 til rundkjøring ved Olav Vs gate 5.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Kai Baugerød
  Telefon 970 98 178

 • Munkedamsveien

  Eksisterende fjernvarmerør i kjeller Munkedamsveien 27 må fjernes og legges om, da bygget skal rives i januar 2018. Arbeider vil pågå fram til 31. oktober.

  Ny grøft i fortau Munkedamsveien fra Dronnings Mauds gate til Cort Adelsgate.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Kai Baugerød
  Telefon 970 98 178

 • Lørenveien 54 og 57

  Eksisterende bygg i Lørenveien 54 og 57 skal knyttes til fjernvarmenettet. Gravearbeider starter i juni og er forventes avsluttet i slutten av august.

  Berørte gater er Lørenveien fra Lørenvangen til Lørenveien 57.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  Enwa PMI AS
  Kenneth Hellvig
  Telefon 951 04 043
  E-post:kenneth.hellvig@enwa.com

 • Vibes gate – Dronning Astrids gate

  Det skal legges nye fjernvarmeledninger i Vibes gate og Dronning Astrids gate. Graving og arbeider vil pågå fram til midten av september.

  Berørte gater er Vibes gate fra Dronning Astrids gate til Ole Vigs gate. I tillegg berøres Dronning Astrids gate fra Vibes gate og nesten fram til Bogstadveien.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  ENWA PMI AS v/prosjektleder
  Sverre Sande
  Telefon 907 40 164
  E-post:sverre.sande@byggestyring.no

 • Vitaminveien

  Nybyggene i Vitaminveien 11 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til midten av september.

  Berørte gater er Vitaminveien fra og med rundkjøringen i krysset Sandakerveien/Vitaminveien fram til Vitaminveien 11.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  E-post:petter@pecon-as.no

 • Dælenenggata

  To nye kunder i Dælenenggata skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til cirka 15. september.

  Gater som blir berørt er Dælenenggata fra nr 3 til Trondheimsveien 102.

  Det er mindre partier med fjell i grøftetrasèen. Bortpigging av fjell vil medføre noe støy. Hafslund Varme koordinerer sine arbeider med Oslo kommunes legging av nye vann- og avløpsledninger i området. Det vil bli felles asfaltering av topplag i de delene av Dælenenggata som er berørt av begge prosjektene.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  E-post:petter@pecon-as.no

 • Ormerudveien

  Nye kunder i Ormerudveien 4, 8 og 16 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Ormerudveien fra Fjellveien til Kolbotnveien blir berørt. Planlagt ferdigstillelse i august.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/ prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  petter.lien@pecon-as.no

 •  
  Helse Miljø og Sikkerhet

  Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

  Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.