Til topp

Her bygger vi fjernvarme

Et viktig miljøarbeid i Oslo

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Prosjekter som pågår nå

 
 • Meltzers gate 4

  Fortum Oslo Varme skal bygge fjernvarme til Meltzers gate 4 (Den Svenske ambassaden) som skal koble seg til Fortum sitt fjernvarmenett. Det skal graves grøfter og legges ned fjernvarmeledninger. Arbeidene har vært koordinert mot andre etater, og deretter godkjent av Oslo kommune (BYM). Etter at vår entreprenør har bygget sammen ledningene skal gata føres tilbake i ny opparbeidet standard og asfaltert.
  Arbeidet vil pågå fra 17. september til slutten av oktober måned.

  Berørte gater er Meltzers gate.

  Spesielle forhold

  Det blir noe begrenset fremkommelighet i anleggsperioden og det blir ikke tillat å parkere der arbeidene pågår. Fortum Varme Oslo beklager eventuelle ulemper som måtte oppstå for beboere og øvrige som ferdes i området. Vår totalentreprenør tilstreber å gjøre arbeidene mest mulig skånsomt. Ta kontakt om det er noe som oppstår eller spørsmål rundt prosjektet.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt harald.johnsen@fortum.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Kai Baugerød
  Telefon 970 98 178

 • Haakon VIIs gate

  Utskifting av eksisterende fjernvarmerør i Haakon VIIs gate. Graving og arbeider vil pågå fram til 20. oktober.

  Berørte gater er Haakon VIIs gate nr. 9 og nr. 10 til rundkjøring ved Olav Vs gate 5.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Kai Baugerød
  Telefon 970 98 178

 • Grønlandsleiret

  Grønlandsleiret 32 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fra september og planlagt ferdig i oktober.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Steinar Gabrielsen
  Telefon 911 99 818

 • Munkedamsveien

  Eksisterende fjernvarmerør i kjeller Munkedamsveien 27 må fjernes og legges om, da bygget skal rives i januar 2018. Arbeider vil pågå fram til 31. oktober.

  Ny grøft i fortau Munkedamsveien fra Dronnings Mauds gate til Cort Adelsgate.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  K. Baugerød AS
  Kai Baugerød
  Telefon 970 98 178

 • Lørenveien 54 og 57

  Eksisterende bygg i Lørenveien 54 og 57 skal knyttes til fjernvarmenettet. Gravearbeider starter i juni og er forventes avsluttet i slutten av august.

  Berørte gater er Lørenveien fra Lørenvangen til Lørenveien 57.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  Enwa PMI AS
  Kenneth Hellvig
  Telefon 951 04 043
  E-post:kenneth.hellvig@enwa.com

 • Vibes gate – Dronning Astrids gate

  Det skal legges nye fjernvarmeledninger i Vibes gate og Dronning Astrids gate. Graving og arbeider vil pågå fram til midten av september.

  Berørte gater er Vibes gate fra Dronning Astrids gate til Ole Vigs gate. I tillegg berøres Dronning Astrids gate fra Vibes gate og nesten fram til Bogstadveien.

   

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  ENWA PMI AS v/prosjektleder
  Sverre Sande
  Telefon 907 40 164
  E-post:sverre.sande@byggestyring.no

 • Vitaminveien

  Nybyggene i Vitaminveien 11 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til midten av september.

  Berørte gater er Vitaminveien fra og med rundkjøringen i krysset Sandakerveien/Vitaminveien fram til Vitaminveien 11.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt hafslund.varme.firmapost@hafslund.no.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  E-post:petter@pecon-as.no

 • Dælenenggata

  To nye kunder i Dælenenggata skal tilknyttes fjernvarmenettet. Graving og arbeider vil pågå fram til cirka 15. september.

  Gater som blir berørt er Dælenenggata fra nr 3 til Trondheimsveien 102.

  Det er mindre partier med fjell i grøftetrasèen. Bortpigging av fjell vil medføre noe støy. Hafslund Varme koordinerer sine arbeider med Oslo kommunes legging av nye vann- og avløpsledninger i området. Det vil bli felles asfaltering av topplag i de delene av Dælenenggata som er berørt av begge prosjektene.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Terje Strand.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  E-post:petter@pecon-as.no

 • Ormerudveien

  Nye kunder i Ormerudveien 4, 8 og 16 skal tilknyttes fjernvarmenettet. Ormerudveien fra Fjellveien til Kolbotnveien blir berørt. Planlagt ferdigstillelse i september.

  Kontaktpersoner

  Har du spørsmål tilknyttet den praktiske gjennomføringen (om gravearbeid/framdrift, sikring av området, omlegging av gang-/sykkelvei etc), er det entreprenørfirmaets kontaktperson du skal kontakte. Har du andre spørsmål, kontakt Fortum Oslo Varme.

  Totalentreprenør

  PeCon AS v/ prosjektleder
  Petter Lien
  Telefon 906 49 395
  petter.lien@pecon-as.no

 •  
  Helse Miljø og Sikkerhet

  Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

  Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.