Til topp

Fjernvarme i Oslo

Fjernvarmenettet i Oslo er bygget ut i løpet av de siste 30 årene og i dag er 883 boligblokker, 3300 eneboliger/rekkehus og 1100 næringsbygg tilknyttet Hafslunds fjernvarmenett.

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Fjernvarmenettet og konsesjonsområde

Fjernvarmenettet og konsesjonsområde

Miljø

Oslo er utpekt som en av de mest miljøvennlige byene i landet, blant annet takket være bruk av fjernvarme. Fjernvarmen i Oslo har medført at svært mange oljefyringsanlegg fases ut, og som dermed bidrar til redusert luftforurensning. Forurensning som NOx og svevestøv samt klimagasser reduseres betydelig. Reduksjonen tilsvarer årlig utslippene fra over 150 000 biler som hver kjører 15 000 km i Oslos gater. I tillegg reduserer fjernvarme behovet for lokal lagring av fyringsolje og reduserer dermed behovet for distribusjon av fyringsolje med tankbil.

Her produserer vi varme

 
faktura
 1. Skøyen varmesentral
  Skøyen varmesentral er et anlegg i tilknytning til avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. To varmepumper med samlet effekt på 30 MW som henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjel med kapasitet på 12 MW.
  Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme, noe som tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

 2. Hoff Varmesentral
  Anlegget på Hoff er en ren spisslastsentral basert på oljekjeler. Det benyttes til å heve temperaturen på vannet fra varmepumpene de dagene dette kreves, men benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  120 MW olje/bioolje
  25 MW strøm

 3. Ullevål

  Kapasitet:
  30 MW strøm
  27,5 MW olje

 4. Vika Varmesentral
  Vika Varmesentral er en ren spisslastsentral basert på el-kraft og olje. Benyttes ikke dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler, fortrinnsvis med fornybar energi.

  Kapasitet:
  100 MW strøm
  50 MW olje

 5. Rodeløkka Varmesentral

  Kapasitet:
  100 MW bioolje

 6. Holmlia

  Kapasitet:
  39 MW olje/bioolje
  20 MW strøm

 7. Hasle

  Kapasitet:
  15 MW olje
  10 MW strøm

 8. Økern

  Kapasitet:
  15 MW olje/bioolje
  8 MW strøm

 9. Haraldrud Varmesentral
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, forbrenningsanlegg for resirkulert biomasse, samt spisslastkjeler basert på el, LNG-gass og olje. Samlet effekt er cirka 267 MW.

  Kapasitet:
  32 MW avfall (EGE)
  30 MW næringsavfall
  25 MW strøm
  100 MW olje/gass
  16 MW olje
  56 MW pellets

 10. Klemetsrud Kraftvarmeverk
  produserer fjernvarme basert på spillvarme fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg, spisslastkjeler basert på el og olje. Samlet effekt er cirka 80 MW.

  Kapasitet:
  99 MW avfall (EGE)
  37 MW olje

 11. Tokerud

  Kapasitet:
  3,6 MW strøm
  8 MW olje

Ambisiøse fjernvarmemål

I 2015 produserte Hafslund 1,6 TWh (milliarder kWh) fjernvarme, noe som tilsvarer rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov, 25 prosent av effektbehovet eller oppvarmingsbehovet til cirka 160 000 boenheter. Med nåværende rammebetingelser er målet å kunne bygge ut til i overkant av 2 TWh, men dersom rammebetingelsene styrkes er potensialet for fjernvarme i Oslo opp mot 3 TWh.