Til topp

Om fjernvarme

Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger eller bydeler med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme