Til topp

Mer miljøvennlig varme og kjøling til Bjørvika

Nye Deichmanske hovedbibliotek og nye Munchmuseet er begge FutureBuilt-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Begge skal etter planen åpne for publikum i 2020. Nå er det klart at varme og kjøling vil bli levert av Hafslund Varme AS. Tildelingen skjedde etter konkurranse og omfattende forhandlinger.

Knutepunkt for kultur - kollektive energiløsninger

De nye signalbyggene blir bygd for å skape et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap. 

Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Eirik F. Tandberg i Hafslund Varme signerer avtalen.

– Vi er svært stolte av at Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har valgt Hafslund Varme som leverandør. Avtalen er et eksempel på at flere eiendomsbesittere velger fellesløsninger som fjernvarme framfor separate løsninger for hvert bygg. Fjernvarme kommer som regel best ut innen økonomi, driftssikkerhet og miljøhensyn, sier konserndirektør for Hafslund Varme Eirik F. Tandberg.

Fjernvarme utnytter spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende, omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

– Energiløsningen fra Hafslund Varme tilfredsstiller de høye miljøkravene som er fastsatt for kulturbyggene. Det er både en teknisk og økonomisk god løsning for det nye Munchmuseet og det nye Deichmanske hovedbibliotek, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kjøling fra Hafslund Varme

Kjølingen til de to signalbyggene leveres fra en eksisterende kjølesentral i Bjørvika. Hafslund Varme har nylig avtalt leveranse av fjernvarmebasert kjøling til andre næringsbygg i Oslo sentrum. Prosjekteringen av byggene i Bjørvika hadde imidlertid kommet for langt til at dette var et aktuelt alternativ.

– Vi etablerer oss som totalleverandør av varme og kjøling i Oslo, og leveransene til Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum er et viktig steg, avslutter konserndirektør for Hafslund Varme Eirik F. Tandberg.