Til topp

Bestilling, oppsigelse og flytting

Hva må fjernvarmekunder gjøre når de skal flytte?

Fra 4. august er Hafslund Varme blitt Fortum Oslo Varme

Skal du flytte?

Flytter du inn eller ut fra en bolig der det allerede er lagt inn fjernvarme, er det viktig at du leser av måleren ved overtakelsen.

Meld inn målerstanden til vårt kundesenter.

  

  • Skal jeg lese av fjernvarmemåleren når jeg flytter?

    Ja, når du skal flytte må du lese av måleren selv. Les av og kontakt kundesenter.

  • Papirskjema for bestilling/oppsigelse, hvor finner jeg det?

    Ved bestilling og oppsigelse er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren og sender inn blanketten med begge parters underskrifter. 

    Har du spørsmål om flytting? Ta kontakt med vårt kundesenter. 

    Papirskjema

Trenger du brukerveiledning til villaveksleren?

Her finner du en oversikt over de ulike typene av villavekslere vi har og detaljerte brukerveiledninger for de ulike typene villavekslere.