Til topp

Bestilling, oppsigelse og flytting

Hva må fjernvarmekunder gjøre når de skal flytte?

Bestilling og/eller oppsigelse av fjernvarme

Flytter du inn eller ut fra en bolig der det allerede er lagt inn fjernvarme, er det viktig at du leser av måleren ved overtakelsen.

Meld inn på Min side eller til vårt kundesenter.

Bestilling
Oppsigelse

  • Skal jeg lese av fjernvarmemåleren når jeg flytter?

    Ja, når du skal flytte må du lese av måleren selv. Måleravlesningen registrerer du enkelt inne på Min side.

  • Papirskjema for bestilling/oppsigelse, hvor finner jeg det?

    Ved bestilling og oppsigelse er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren og sender inn blanketten med begge parters underskrifter. 

    Har du spørsmål om flytting? Ta kontakt med vårt kundesenter. 

    Papirskjema

Hvordan leser jeg av måleren?

Det finnes ulike typer målere i ulike boliger, alt etter når de ble plassert ut. I tillegg kan målerne ha ulike oppgaver. Noen måler bare oppvarming, mens andre måler både oppvarming og varmt tappevann.
Slik leser du av måleren

Trenger du brukerveiledning til villaveksleren?

Her finner du en oversikt over de ulike typene av villavekslere vi har og detaljerte brukerveiledninger for de ulike typene villavekslere.