Til topp

"Vi skal skape de beste energi-
løsningene for kundene våre "

Finn Bjørn Ruyter
Konsernsjef
Se årsrapport 2013
Mer om Hafsund ASA...